Projekt Uddannelsesklar

Fra viden til handling


Fundament for en bedre integration

I plenum har vi de sidste mange år erfaret, at uddannelse er grundlaget for en bedre integration og varig selvforsørgelse. Vi oplever, at integrationen på arbejdsmarkedet hænger tæt sammen med uddannelse, hvor eksempelvis en erhvervskompetencegivende uddannelse giver langt bedre jobmuligheder og mindre ledighed.

Vores koncept bygger også på mange forskellige undersøgelser, som peger på, at ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte indvandrere, som uddanner sig i Danmark, på den lange bane i højere grad får fast arbejde, og med en højere løn, end de som ikke uddanner sig i Danmark.

Formål med projektet

Projektet sætter fokus på indvandrere og flygtninge, som er eller skal i gang med en danskuddannelse, danskuddannelse 2 & 3, og ser på de muligheder samt udfordringer der findes i erhvervs- samt uddannelsesmiljøet. Hensigten med projektet er, at videreføre disse kursister ud i uddannelse eller arbejde, og tillære dem det ansvar og krav der forventes af dem efter endt sprogskole.

Selvforsørgelse uden tilbagefald til kommunen

Igennem projekt uddannelsesklar har vi de sidste 3 år været i stand til at sende over 300 nytilkomne flygtninge og indvandrere i uddannelse uden en eneste tilbagefald til vores samarbejdskommuner. 

Projektets målgruppe

 • Flygtninge og indvandrere, som er på danskuddannelse 3.
 • Flygtninge og indvandrere, som er på danskuddannelse 2.
 • Flygtninge og indvandrere, som er færdig med sprogskolen. 

Projektets indhold

Projektet er et undervisningsbaseret forløb, som er fordelt på tavle undervisning og involvering i aktiviteter. Projektets hovedformål er rettet imod ”Digitale- Danmark”, forståelse af studiekultur samt en realistisk fremtidsplan opnåelse.

Projektet kan vare fra 3 til 18  måneder og adressere en række temaer som alle har til formål at forberede og motivere kursisten mod erhverv og uddannelse. Under dette forløb vil den enkelte får:

 • Kendskab til det danske uddannelsessystem samt besøg af
  Uddannelsesinstitutioner, herunder VUC, EUC, SOSU, GIF,
  HF mm.
 • Kendskab til det danske studieliv, dvs. den danske studiekultur, studiemiljø, mm. 
 • Kendskab til studiefagforeninger- og A-kasser.
 • Kendskab til det danske arbejdsmiljø og den danske arbejdskultur.
 • Kendskab til udarbejdelsen af jobansøgning, (jobsøgning og
  CV) praktiksøgning, studiejob, mm.
 • Kendskab til SKAT og digitalisering, herunder SU, E-Boks, Borger.dk,
  mm.
 • Kendskab til selvstændig iværksætteri – studie- og erhvervs
  relateret.
 • 13 uger beskæftigelsesrettede aktiviteter, herunder målrettet virksomhedspraktikforløb.
 • En fast sprog – uddannelsesvejleder.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvirere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu