Projekt Uddannelsesklar

Fra viden til handling


Formål med projektet

Projektet sætter fokus på indvandrere og flygtninge, som er i den sidste fase af deres sprogskoleforløb, og ser på de muligheder samt udfordringer der findes i erhvervs- samt uddannelsesmiljøet. Hensigten med projektet er, at videreføre disse kursister ud i uddannelse eller arbejde, og tillære dem det ansvar og krav der forventes af dem efter endt sprogskole.

Projektets indhold

Projektet er et undervisningsbaseret forløb, som er fordelt på tavle undervisning og involvering i aktiviteter. Projektets hovedformål er rettet imod ”Digitale- Danmark”, forståelse af studiekultur samt en realistisk fremtidsplan opnåelse.

Projektet varer 6 måneder og adresserer en række temaer som alle har til
formål at forberede, samt motivere kursisten mod erhverv og uddannelse.

Kursisten vil lære:

 • Kendskab til det danske uddannelsessystem samt besøg af
  Uddannelsesinstitutioner, herunder VUC, EUC, SOSU, GIF,
  HF mm.
 • Kendskab til det danske studieliv, dvs. den danske studiekultur, studiemiljø, mm. 
 • Kendskab til studiefagforeninger- og A-kasser.
 • Kendskab til det danske arbejdsmiljø og den danske arbejdskultur.
 • Kendskab til udarbejdelsen af jobansøgning, (jobsøgning og
  CV) praktiksøgning, studiejob, mm.
 • Kendskab til SKAT og digitalisering, herunder SU, E-Boks, Borger.dk,
  mm.
 • Kendskab til selvstændig iværksætteri – studie- og erhvervs
  relateret.

Projektets målgruppe

 • Flygtninge og indvandrere, som er på danskuddannelse 3.
 • Flygtninge og indvandrere, som er på danskuddannelse 2.
 • Flygtninge og indvandrere, som er færdig med sprogskolen. 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvirere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på [email protected]