Ungeforløb

Vejen til selvstændighed


Ungeforløbet er et målrettet forløb for unge med anden etnisk baggrund mellem 13 – 18 år, som har brug for en særlig intensiv og individuel indsats for at komme i gang med en uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppen er:

 • Unge med anden etnisk baggrund
 • Uledsagede flygtninge
 • Sent ankomne flygtninge
 • Familiesammenførte unge

I Plenum arbejder vi ud fra en ressourceorienteret, narrativ og anerkendende tilgang med udgangspunkt i den enkelte unges særlige behov. Vi kombinerer motivationsarbejdet med faglig opkvalificering til uddannelse eller uddannelsesrettede beskæftigelser, som på sigt skal sikre de unge et selvstændigt liv, en bedre integration og retning for en bedre fremtiden.

Målsætningen er også at ruste de unge personligt og give dem en hjælpende hånd i forhold til at opnå bedre systemforståelse, selvindsigt, modenhed, selvstændighed og motivation til voksenlivet.

Under forløbet fokuserer vi på følgende:

 • Kendskab til det danske uddannelsessystem
 • Afklaring i forhold til job og uddannelsesmuligheder
 • Uddannelsesplan
 • Etablering af fritidsjob
 • Afdækning af kompetencer
 • Personlig udvikling
 • Etabling af socialt netværk
 • Vejledning i forhold til et selvstændigt liv
 • Kulturformidling
 • Gratis tolkning

Hvorfor Plenum

Vores kompetente konsulenter har mange års erfaring i arbejdet med unge, der kommer med og uden familie til Danmark og andre europæiske lande. Det er vores erfaring, at det kan være en kæmpe fordel at de respektive konsulenter beherske det samme sprog og har indgående kendskab til den unges kulturbaggrund.

Det er vores erfaring, at disse unge har mange gode og brugbare ressourcer, men det kan være svært for den enkelte at få dem i spil på egen hånd, og det er her vores indsats er med til at lukke mulighederne op for den unge igennem forskellige pædagogiske og terapeutiske metoder.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu