Introforløb

En anstændig og værdig modtagelse


Plenum har i mange år været kommunernes forlængede arm i forhold til at modtage nye flygtninge og indvandre. Vores erfaring med modtagelsen af flygtninge og indvandre viser, at en gode og værdig modtagelse af de nyankomne kan på sigt munde ud i en vellykket integrationsprocess.

Erfaringerne viser også, at en meget høj andel af de nye ankomne mangler en grundlæggende forståelse af, hvad det indebærer at være en del af det danske samfund, herunder det danske arbejdsmarked, uddannelsessystemet, foreningslivet osv.

Hvorfor Plenum?

Plenum tilbyder et intensivt, målrettet og beskæftigelsesorienteret introduktionsforløb, som er med til at give den enkelte en god start på livet med fokus på selvstændighed og selvforsørgelse.

Vores dygtige og fagligt kvalificerede konsulenter arbejder målrettet med temaer, som er overbliksskabende og hjælper de nye ankomne med at tilrettelægge en selvstændig hverdag, som på sigt kan være med til at sikre dem et selvforsørgende og selvstændigt liv.

Vi tilbyder bl.a.

 • Løbende kontakt med kommunen/jobcenteret under hele introforløbet.
 • Hjælp i forbindelse med indkøb.
 • ”Rundvisning” i Kommunen,
 • Hjælp til oprettelse af bankkonto (Nem-konto).
 • Oprettelse af Cpr – nummer via Folkeregister.
 • Bestilling af sundhedskort, herunder lægevalg.
 • Oprettelse af NemID
 • Oprettelse af digital postkasse eller E – boks.
 • Oprettelse skattekort samt bestilling af forskudsopgørelse.
 • Hjælp/tolkning i forbindelse med udarbejdelsen af integrationskontrakt/plan.
 • Hjælp til tidsbestilling hos læge, helbredsmæssig screening, speciallæge, tandlæge.
 • Orientering om og henvisning til Udlændingestyrelsen med henblik på ansøgning om (fremmed)pas samt opholdskort.
 • Praktiske opgaver forbundet med boligplacering, herunder søgning af perment bolig.
 • Orientering om og opskrivning i diverse boligforeninger.
 • Orientering og tilmelding til forsikring.
 • Kontakt til Rød Kors med henblik på at finde en kontaktperson/kontaktfamilie.
 • Kontakt med sprogskolen, herunder henvisning og tilmelding.
 • Tilmelding af børn i de forskellige institutioner.
 • Gratis tolkning under hele forløbet.
 • Indstilling og vurdering af behov for mentorordning, hvis nødvendigt.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu