Støttet & overvåget samvær

Tryghed og omsorg


Støttet eller overvåget samvær med forældre kan have forskellige formål, alt efter barnet/børnenes ret. I Plenum finder du erfarne konsulenter der matcher opgavens formål og passer bedst til familiens kulturelle og sproglige baggrund. Det er med til at sikre, at man finder det rette match til den familie, der har behov for støttet eller overvåget samvær.

Under hele forløbet kan vores konsulenter yde støttet eller overvåget samvær, enten i forældrenes eget hjem eller hos plejefamilien.

I Plenum sørger vi for at forløbet foregår under rare og trygge rammer for barnet, så vi kan skabe et mere komfortabelt forløb i samværet mellem barn og forældre.

Støttet eller overvåget samvær er en metode til at sikre, at der fortsat vil være et forhold mellem barnet og forælderen, og at forælderen kan varetage omsorgen, hvis barnet bliver hjemgivet.

Støttet samvær

Ved støttet samvær fungerer vores konsulent som en aktiv pædagogisk relevant støtte for både forældre og barn. Støtten er med til at bevare og vedligeholde barnets relation til forældre og netværk.

På baggrund af konkrete problematikker hos forældre og/eller barn, har konsulenten fokus på de formulerede arbejdspunkter under samværsforløbet.

Barnet og forældrenes tillid til konsulenten er afgørende vigtig, ved udførelsen af støttet samvær, og her sikrer Plenums erfaring et succesfuldt udviklingsforløb.

Hos Plenum kan vi blandt andet bidrage med følgende:

 • At sikre den optimale kommunikation med forældrene, opholdsstedet, plejefamilien og kommunen
 • At skabe tillid og opretholde en bedre relation for forældre, barn og den unge
 • Evnen til at kommunikere på samme sprog som forældrene og barnet
 • Planlæggelse af aktiviteter sammen med forældre, barn og den unge, og gennemførsel af disse
 • At forberede forældrene til samværet
 • Konkret rådgivning og vejledning under samværet

Overvåget samvær

Ved overvåget samvær agerer vores konsulent observerende og sikkerhedsperson for barnet eller den unge. Konsulenten observerer og noterer hvorledes samværet forløber.

Overvåget samvær etableres ofte, fordi der er bekymring for barnets eller den unges sikkerhed under samværet, eller fordi barnet eller den unge har det meget svært med samværet. Dette kan eksempelvis skyldes at barnet eller den unge ikke har set forælderen igennem lang tid, eller fordi der er behov for at genetablere tilliden, barn og forældre imellem.

Konsulenten er til stede under samværet og kan under hensyntagen til barnet stoppe samværet, hvis det vurderes at være uhensigtsmæssigt eller direkte skadeligt for barnet.

Overvåget samvær kan foregå alt efter barnets/børnenes behov, men dog er de hjemlige rammer ofte mere trygge og behagelige.

Plenum kan blandt andet støtte med følgende:

 • At sikre en faglig erfaren konsulent der matcher familiens kulturelle baggrund og sprogkundskaber
 • Hjælpen til at sikre en kontakt mellem barnet og samværsforælderen
 • At genetablere tilliden mellem barnet/den unge og forældre
 • Observation af samværet mellem barnet/den unge og familien
 • At forberede forældrene til samværet
 • Rådgivning og vejledning under samværet
 • At planlægge en aktivitet sammen med forældre og barn og gennemføre denne
 • Hjælp til kommunikationen mellem barnet/den unge og forældrene
 • At hjælpe barnet/den unge med at få inddraget forældrene i barnets dagligdag
 • At sikre barnet mod overgreb i samværet
 • At sikre, at barnet/den unge er sammen med sine forældre, uden at det lider fysisk eller psykisk overlast

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu