Projekt iværksætteri

Gør drømmen til virkelighed


Projektet fokuserer på at udstyre borgere med anden etnisk baggrund med de fornødne kompetencer til at begå sig i den danske iværksætterkultur. Målet med projektet er at løfte dem fra offentlig forsørgelse til at blive en permanent selvstændig og vækstfremmende del af det danske samfund.

Projektet løber over 2 måneder og er et todelt undervisningsbaseret forløb, fordelt på teori og praksis. Der undervises kollektivt med traditionel tavle undervisning, samt individuel sparring, hvor kursisten sideløbende udfærdiger en iværksætterplan.

Projektets fokus vil være, at undervise kursisterne i at starte og drive egen virksomhed, og få en realistisk opfattelse af hvad der kræves for at opnå dette.

For at opnå de fornødne kompetencer vil kursisterne blive præsenteret for:

  • Generel indføring i forretningsgrundlag.
  • Undervisning og refleksion omkring markedsføring.
  • Indblik i CVR, Virk.dk, løn, mm.
  • Introduktion til bogholderi, regnskab, moms, skat etc.
  • Indføring i digitale muligheder, webshop, postordre etc.
  • Undervisning i dansk arbejdsmarkedskultur, arbejdsmiljø, samt ansvar og rettigheder for arbejdsgiver og arbejdstager.
  • Undervisning i fagforening og forsikring.

Undervejs i forløbet vil alle deltagere udarbejde deres egen individuelle iværksætterplan, for i praksis at afprøve de teoretiske færdigheder de opbygger i starten af og undervejs i projektet. Her vil der være mulighed for sparring med gruppen såvel som underviseren. Den enkelte deltager tager afsæt i egen fremtidige iværksætterdrøm.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu