Kontaktperson

Stabilitet og tryghed 12-23 år


Hos Plenum tilbyder vi en fast kontaktperson for børn og unge eller for hele familien, som har behov for en stabil voksenkontakt, vejledning og støtte i forhold til hele barnets eller den unges livssituation.

Vi har erfarne kontaktpersoner med forskellige kulturelle baggrunde og sprog, hvilket giver os muligheden for at matche barnet/den unge med en kontaktperson, der kender til de kulturelle udfordringer den unge eventuelt kan opleve.

I Plenum sikrer vi at den unge får særlig støtte, opbakning, rådgivning og en helhedsorienteret indsats, alt efter hvad den unge har behov for. Vores kontaktpersoner støtter også op omkring forældrekompetencen og er i tæt dialog med forældrene eller den unges nære omgivelser, som barnet eller den unge har tillid til.

Formålet med kontaktpersonordningen er at sikre at barnet/den unge får en fast og stabil voksenkontakt, som kan støtte op om forældrenes kompetencer.

Vores indsatser retter sig blandt andet mod:

 • Uledsagede flygtningebørn
 • Børn og unge med anden etnisk baggrund
 • Børn og unge med psykisk, fysisk og sociale udfordringer
 • Børn og unge med svære og komplekse familiemæssige problemer
 • De stille og tilbageholdende unge

En kontaktperson i Plenum kan blandt andet:

 • Støttebarnets/den unges interessefelter, herunder jobs
 • Opmuntre barnet/den unge til at komme op om morgenen
 • Opsøge og tilmelde den unge til fritidsaktiviteter
 • Hjælpe med fastholdelse af uddannelse, skole samt lektielæsning
 • Støtte til afklaring af valg af uddannelse og udsigterne i fremtiden
 • Støtte den unge i at styrke familiekontakten og det positive netværk
 • Afholde motiverende samtaler for en positiv tankegang
 • Yde hjælp til netværksskabelse
 • Støtte med deltagelse i samtaler på skoler, SFO, myndighed, tandlæge, læge m.m.
 • Yde hjælp og støtte til at komme ud af uheldige relationer – hvis barnet/den unge er kommet i en uønsket retning
 • Støtte op om at have en kontakt til forældrene eller nærmeste omsorgsgiver
 • Yde hjælp til selvhjælp

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu