Afklaringsforløb

Vi skaber overblik


Hos Plenum tilbyder vi et målrettet, individuelt og skræddersyet afklaringsforløb, som kan være med til at hjælpe kommunen med at afklare, om borgere med særlige behov der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, eksempelvis skal i uddannelse, indstilles til et fleksjob, et ressourceforløb eller en anden indsats.

Målgruppe 
Borgere med anden etnisk baggrund med uafklarede, sammensatte eller komplekse sociale og helbredsmæssige udfordringer.

Formål
Vi tilbyder et afklaringsforløb, hvorigennem borgerens ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet bliver afklaret. Dette opnår vi ved en grundig beskrivelse af borgerens arbejdsevnebeskrivelse igennem virksomhedsrettede aktiviteter.

Vi tilbyder:

 • En grundig beskrivelse og afklaring af borgerens arbejdsevne, personlige, faglige og sociale ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.
 • En grundig afklaring af borgerens uddannelsesmuligheder indenfor forskellige fag.
 • En målrettet og meningsfuld arbejdsprøvning i virksomheder indenfor forskellige arbejdsområder.
 • En grundig beskrivelse af borgerens beskæftigelsesmuligheder indenfor forskellige arbejdsområder.
 • Udvikling af borgerens arbejdsevne
 • Udvikling af borgerens personlige og sociale kompetencer
 • Træning i specifikke arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet
 • Opkvalificering efter behov
 • Beskrivelse af borgerens kompetencer og arbejdsevne
 • Etablering af personlig assistance eller mentor.
 • En fyldestgørende statusrapport/progressionsrapport efter endt forløb.
 • Gratis tolkning og kulturformidling.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på [email protected]