Afklaringsforløb

Vi skaber overblik


Hos Plenum tilbyder vi et målrettet, individuelt og skræddersyet afklaringsforløb, som kan være med til at hjælpe kommunen med at afklare, om borgere med særlige behov der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, eksempelvis skal i beskæftigelse, uddannelse, indstilles til et ressourceforløb, fleksjob eller en anden indsats.

Vi genskaber arbejdsidentiteten 

Vi har mange års erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare borgere med anden etniske baggrund, som kæmper med sociale, fysiske og psykiske udfordringer. Vi arbejder ihærdigt på at genskabe arbejdsidentiteten hos den enkelte og hjælpe målgruppen til at genvinde troen på sig selv og se konkrete mu­lig­he­der på ar­bejds­mar­ke­det.

Målgruppe 
Borgere med anden etnisk baggrund med uafklarede, sammensatte eller komplekse sociale og helbredsmæssige udfordringer, der modtager integrationsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse. Forløbet henvender sig også til borgere med anden etnisk baggrund, som er visiteret til jobafklarings- eller ressourceforløb.

Formål

Formålet er at redegøre for borgerens effektive arbejdsevne, således at der på denne baggrund kan foretages en vurdering af eventuelle yderligere tiltag i forhold til borgerens fremtidige arbejdsmarkedsperspektiv og mulighederne for at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder:

 • En grundig beskrivelse og afklaring af borgerens arbejdsevne, personlige, faglige og sociale ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.
 • En grundig afklaring af borgerens uddannelsesmuligheder indenfor forskellige fag.
 • En målrettet og meningsfuld arbejdsprøvning i virksomheder indenfor forskellige arbejdsområder.
 • En grundig beskrivelse af borgerens beskæftigelsesmuligheder indenfor forskellige arbejdsområder.
 • Udvikling af borgerens arbejdsevne
 • Udvikling af borgerens personlige og sociale kompetencer
 • Træning i specifikke arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet
 • Opkvalificering efter behov
 • Beskrivelse af borgerens kompetencer og arbejdsevne
 • Etablering af personlig assistance eller mentor.
 • En fyldestgørende statusrapport/progressionsrapport efter endt forløb.
 • Gratis tolkning og kulturformidling.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu