Uddannelsesmentor

Gør Din Drøm Realistisk


Forløbet henvender sig til flygtninge eller indvandrere, der enten er igang med en uddannelse, skal påbegynde en uddannelse eller mangler en uddannelsesplan.

Formålet med forløbet er at støtte borgere med anden etnisk baggrund i at komme i gang med en uddannelse, som på sigt skal sikre dem selvforsørgelse og medborgerskab. 

Plenums kompetente  uddannelseskonsulenter er mulighedskabende motiverende, fastholdende og opfølgende under hele forløbet. Vi vil sammen med borgeren identificere ønsker og drømme, samt se hvilke muligheder der er i det danske uddannelsessystem.

Ordningen indeholder blandt andet følgende:

  • Identificering af konkrete ønsker og muligheder
  • Udarbejdelse af uddannelsesplan
  • Tilmelding af uddannelse
  • Forberedelse til uddannelsesstart
  • Motivation, fastholdelse og opfølgning
  • Hjælp til selvhjælp
  • Gratis tolkning

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu