Familiementor

Overblik og trivsel i familien


Hos Plenum tilbyder vi familiementorer, hvor hovedformålet er selvstændiggørelse af hele familien. Vi arbejder på at skabe overblik i familien, synliggøre forældrenes ansvar overfor sig selv og børnene, samt skabe et tæt samarbejde mellem forældrene og de pædagogiske institutioner, så børnenes tarv kan blive tilgodeset. Vi fokuserer også på, at forældrene får fremhævet egne ressourcer og ser sig selv som aktive og ansvarlige familiemedlemmer.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til nytilkomne flygtninge familier og familier med anden etnisk baggrund, hvor hovedformålet er, at disse familier får den fornødne støtte og motivation til at blive en aktiv del af det danske samfund. 

Vi tilbyder

 • En tidlig og forebyggende indsats i form af en praktisk pædagogisk og rådgivende støtte for familien, samt en målrettet og koordinerende tovholderfunktion mellem de professionelle aktører omkring modtagelsen af familien.
 • Kontinuerlig og tæt kontakt med familien igennem regelmæssige samtaler med henblik på at støtte op om familiens trivsel i en ny kontekst.
 • Rådgivning og vejledning af forældrene omkring danske institutioner og regler, forventninger til forældre-roller, værdier og normer i det danske samfund.
 • Rådgivning og vejledning af børn, i forhold til de muligheder og udfordringer, som følger af at have en anden baggrund, samt støtte op om familien og deltage, når børnene opstarter i daginstitutioner og skoler.
 • Deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og kontinuerlig kontakt til dagpleje, børnehaver, SFO-er, skole, med henblik på at sikre familiernes trivsel i lokalsamfundet.
 • Praktisk og pædagogisk støtte til familier i forhold til en sund livsstil, herunder fokus på kost og motion.
 • Fokus på selvstændiggørelse af familien igennem beskæftigelse eller uddannelse.
 • Fokus på en fornuftig tilrettelæggelse af økonomien. 
 • Støtte og hjælp i forhold til familiernes adgang til sundhedsvæsnet, herunder deltagelse ved undersøgelser hos læge, sygehus osv.
 • Gratis tolkning og kulturformidling.
 • Hjælp til selvhjælp.

Formål

 • Brobygning, overblik og struktur.
 • Bedre integration og kulturforståelse.
 • Bindeled mellem familierne og lokalsamfundet. 
 • Synliggørelse af familiens egne ressourcer og muligheder.
 • Opbygning af ressourcer i familien, samt implementeringen heraf.
 • Selvstændiggørelse igennem beskæftigelse eller uddannelse.
 • At skabe stabilitet og stabile relationer
 • At støtte familien personligt og menneskeligt gennem hjælp til selvhjælp

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvirere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu