Livsstilmentor

Få en bedre Livsstil


Forløbet henvender sig til flygtninge eller indvandrere, som på grund af  livsstilsmæssige udfordringer har begrænsede muligheder for at komme i beskæftigelse. Sammen med borgeren fokuserer vores vejledere på at optimere alt fra kost, motionsvaner og søvn til mere følelsesmæssige aspekter, alt afhængig af hvad borgeren er villig til.

Formålet er at arbejde med borgeren således, at livsstilsudfordringer bliver kortlagt og håndteret, så borgeren bliver motiveret til at opnå varig beskæftigelse. Plenums livsstilsvejledere  har forståelse for coaching, og kan agere som støttepersoner ved fx lægebesøg og lignende. Derudover har vores vejledere den koordinerende funktion i forholdet mellem borger og sundhedssystemet.

Ordningen indeholder blandt andet følgende:

  • Udarbejdelse af kost og motionsplan
  • Stresshåndtering
  • Behandling af angst og depression
  • Motiverende samtaler
  • Hjælp til selvhjælp

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu