Er du en virksomhed?

En hjælpende hånd


Plenum hjælper gerne dig og din virksomhed med at finde medarbejdere til praktik, som på sigt kan være virksomhedens kommende medarbejder. Du kan også tage et socialt ansvar ved at give borgere med anden etnisk baggrund, mulighed for at prøve kræfter med nogle opgaver i din virksomhed. Denne ordning kan være med til at skabe en social profil for din virksomhed og et springbræt for den ledige borger til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Formål med Virksomhedspraktik

Målet med optagelse af en borger med anden etnisk baggrund i virksomhedspraktik er at kortlægge, synliggøre eller optræne pågældendes faglige, sociale eller sproglige kompetencer, samt at afklare fremtidige beskæftigelsesmål. For dem som modtager uddannelseshjælp, kan virksomhedspraktik anvendes som led i den uddannelsesrettede indsats, som på sigt skal sikre dem selvstændighed og selvforsørgelse.

Fordele for din virksomhed Praktikforløb uden omkostning for din virksomhed
  • Din virksomhed får en topmotiveret praktikant, som brænder for at komme i gang og vil være det ekstra overskud.
  • Du får mulighed for at vurdere, om praktikanten er din kommende medarbejder, enten i job med løntilskud eller ordinær ansættelse.
  • Du har en unik mulighed for at afprøve nye kompetencer i din virksomhed
  • Du skaber en social profil for virksomheden.
  • Praktikforløbet kommer til at være 100% omkostningsfrit for dig og din virksomhed.
  • Kommunen betaler for borgerens forsikring under hele praktikperioden.
  • Plenum vil være din hjælpende hånd i forhold til udarbejdelsen af praktikpapirer (VITAS), ligesom vi vil være din samarbejdspartner i forhold til lovgivning og kontakt til kommunen.
  • Vi stiller en sprogkonsulent til rådighed for dig og din virksomhed alle hverdage, som skal sikre at forløbet fungerer optimalt for begge parter.

Vil du vide mere?

Vores dygtige virksomhedskonsulenter kommer gerne ud på din virksomhed og fortæller om denne ordning, hvis du ønsker at ansætte en ledig i praktik. Hvis du har brug for hjælp til at etablere en virksomhedspraktik, er du velkommen til at kontakte os på 53 50 03 93.