Praktisk pædagogisk støtte til

familier

Støtte i hjemmet


Hos plenum yder vi praktisk pædagogisk hjælp og støtte til familier inden for hjemmets rammer. Formålet er at sørge for, at familien holdes samlet. Det omfatter bl.a., at familien gøres i stand til at tage vare på barnet eller den unge, alt efter den enkelte families evner og behov.

Vi hjælper og støtter familien med at strukturere og koordinere hverdagen på en hensigtsmæssig måde, alt efter familiens behov. 

I Plenum har vi erfarne medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde og sprog, hvilket giver os mulighed for at matche familien med en medarbejder, der kender til de kulturelle udfordringer den enkelte familie eventuelt kan opleve.

Plenum tilbyder blandt andet følgende:

  • At forældrene får hjælp til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag
  • At forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene
  • Vejledning og støtte til den enkelte families behov
  • At gøre familien i stand til at tage ansvar og tage vare på barnet/den unge
  • At rådgive familien både i de pædagogiske og praktiske opgaver i hjemmet
  • At udvikle forældrenes kompetencer og give dem redskaber til hverdagen
  • At vejlede forældrene med nye handlemuligheder omkring børnene
  • Koordination af de rette værktøjer til forældre til børnenes udvikling og behov
  • At strukturere og planlægge familiens løbende praktiske opgaver i hjemmet
  • Hjælp til selvhjælp

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu