Familiebehandling

Tryghed & Nærvær


Formålet med familiebehandling er at støtte og vejlede familier med anden etnisk baggrund med problemer og udfordringer, for at navigere både i hverdagen og samfundet for at sikre selvstændighed og trivsel.

Plenum er med til at sikre at familien får de rette redskaber og ressourcer for at få hverdagen til at fungere med fokus på børnenes udvikling.

Familiebehandling i Plenum er en koordineret indsats, hvor målet er at udvikle nogle virkningsfulde mønstre hos forældrene og samtidig styrke barnets/børnenes udvikling og trivsel.

Hos Plenum møder du et team med forskellige multietniske baggrunde hvor vi matcher både sprogligt, fagligt og kulturelt. Vores medarbejdere har stærke kompetencer og er erfarne i at sikre tillidsskabende relationer, der er afgørende for at facilitere positive forandringer.

Familierne får derfor, gennem Plenum, mulighed for at modtage familiebehandling på familiernes foretrukne sprog med afsæt i familiens kulturelle baggrund og værdisæt. Vi tilbyder gratis tolkning, der matcher den enkelte familie og unge.

Målet med støtten er, at familien får en mere indsigtsfuld hverdag. Dette ud fra vurdering af deres konkrete situation, egne og kommunens mål. Børnene skal sikres kontinuerlighed i deres udvikling, herunder skolegang, fritidsliv og sociale kontakter.

I Plenum tilbyder vi blandt andet:

 • Kvalificerede familiebehandlere til at løse opgaven ud fra familiens behov
 • Familiebehandling på familiernes foretrukne sprog
 • Kulturformidling, kulturforståelse og gratis tolkning
 • Bindeled i samarbejde mellem forældre og skole/daginstitution, myndigheder, læge mm.
 • Støtte og vejledning til familien for at udvikle deres indbyrdes forståelse, således at deres funktioner og roller bliver tydeliggjordt
 • Samtaler der kan afhjælpe fastlåste konflikter og afhjælpe uhensigtsmæssige mønstre i familien
 • Hjælp og støtte til forældre for at se og forstå barnet på nye måder, som støtter barnets positive trivsel og udvikling
 • En mulighed for at hjælpe forældre med at få bedre samarbejde med barnets netværk eks. skole/daginstitution
 • Redskaber til familien for at håndtere konflikterne og understøtte en positiv udvikling
 • Iagttagelser og observationer i hjemmet
 • At bevare familien samlet og styrke deres positive fællesskab
 • Bedre dynamikker i familien, så familien holdes samlet
 • En mere indsigtsfuld hverdag for familien, ud fra deres konkrete situation og egne mål
 • Støtte til at skabe positive forandringer for hele familien og hjælpe forældrene til, at få bedre forhold til børnene
 • Hjælp til selvhjælp

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu