Privatlivspolitik og Cookie

Plenums politik og retningslinjer for behandling af personligoplysninger


Inden Plenum agerer som dataansvarlig, skal vi efter den gældende Databeskyttelsesforordningen oplyse dig om hvordan og hvornår, vi indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger. Du skal også oplyses om, hvilke rettigheder du, som borger og ansat hos Plenum, har i den forbindelse.

I Plenum ønsker vi, at du altid har tillid til os. Det er vores ansvar at beskytte de personlige oplysninger, som du udleverer til os. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Hos Plenum vægter vi følgende behandlingsprincipper

 • Vi vægter, at de indsamlede personoplysninger bliver behandlet lovligt og på en gennemsigtig måde i forhold til vores borgere og ansatte.
 • Vi vægter, at de nødvendige oplysninger bliver samlet til udtrykkeligt angivne og saglige formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.
 • Vi vægter, at de nødvendige oplysninger er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.
 • Vi vægter, at alle oplysninger er korrekte, og der bliver lavet passende tiltag for at sikre at urigtige oplysninger berigtiges eller slettes.
 • Vi vægter, at de indsamlede oplysninger bliver opbevaret således, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i længere tid, end der er nødvendigt for at opfylde formålet.
 • Vi vægter, at alle oplysninger bliver beskyttet mod uautoriseret eller ulovlig behandling, ligesom det skal sikres, at oplysninger ikke går tabt eller bliver beskadiget.
 • Vi vægter, at kun de af Plenum medarbejdere, som har et behov for at få adgang til persondata for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til denne type oplysninger.

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Vi indsamler kun de oplysninger som er nødvendige for os og behandling af din sag, og vi behandler altid personoplysninger efter gældende lov og vejledninger. Hvilke oplysninger der er nødvendige, afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel være følgende:

Kontakt og identifikationsoplysninger Din handleplan
Dit personnummer Dine statusrapporter
Din økonomi Indstillinger/bevillinger
Fagforening og A – kasse De nødvendige sagsakter/rapporter
Din uddannelsesbaggrund Oplysninger om straffebare forhold
Dine helbredsmæssige oplysninger Dine pårørende

 

Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?

Formålet med at vi indsamler dine personoplysninger kan være følgende:

 • Plenum, som anden aktør, er udpeget til at yde rådgivning og vejledning til dig og din familie.
 • Plenum, som arbejdsgiver, skal opfylde en kontrakt
 • Herudover indsamler vi dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, markedsføring og statistik.

Beskyttelse og lagring af personoplysninger

Hos Plenum opbevarer vi kun dine oplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Vi sletter disse oplysninger, når eksempelvis kunde- eller ansættelsesforholdet ophører, dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning, eksempelvis regnskabsloven. 

Datasikkerhed

Hos Plenum er vi meget interesseret i din sikkerhed. Derfor har vi indført både tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte netop dine oplysninger, vi modtager. Det betyder, at vi blandt andet har:

 • Digital og papirløs virksomhed
 • Kryptering af datatransmission og lagring
 • Virusscannere på vores servere
 • Back up og genetablering på alle servere
 • IT-systemer med adgangsstyring baseret på bruger Id og personligt password, der skal være minimum 8 tegn.
 • Procedurer og politikker for behandling og kommunikation af persondata
 • Sikkermail

Indhentning og Videregivelse

Som borgere, kan dine personoplysninger blive videregivet til din kommune. Vi kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre, i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller hvis vi som instans bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Vi hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.   

Behandling hos tredjepart

Hos Plenum benytter vi eksterne databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring.

Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks og kontrol, som skal sikre, at dine personoplysninger kun bliver brugt til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Din rettigheder

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Plenum behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Hos Plenum overholder vi alle de pålæg og forpligtigelser som forordningen, national lovgivning m.v. angiver, herunder pligt til at muliggøre den registreredes udlever af sine rettigheder, herunder:

 • Retten til at modtage oplysninger om, hvordan Plenum behandler egne personoplysninger
 • Retten til at få indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til at få egne urigtige personoplysninger rettet
 • Retten til at få egne personoplysninger slettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod at egne personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Retten til at tilbagekalde et afgivet samtykke. Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

Cookies

Introduktion
Når du besøger vores hjemmeside www.plenum.nu indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Plenums hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med Plenums behandling af dine oplysninger, kan du klage til datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Tlf. 33 19 32 00, mail dt@datatilsynet.dk, hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontakt Plenum

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker du at udnytte en af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på www.plenum.nu eller ringe på 53 50 03 93. Du kan også skrive til vores dataansvarlig på info@plenum.nu