Uddannelsescaféen

Motivation gennem klarsyn


Til trods for at flere undersøgelser viser en positiv udvikling, i forhold til at få flere borgere med anden etnisk baggrund samt integrationsborgere ind på de videregående uddannelser, er det vores erfaring at netop denne målgruppe støder på flere udfordringer undervejs i deres studieforløb end de etniske danskere.

I Plenum arbejder vi ud fra en målsætning om at forebygge stigmatisering og marginalisering af unge med anden etnisk baggrund, samt integrationsborgere. Vores mål er rettet mod at reducere andelen af unge på overførelsesindkomster for at styrke og fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi sikrer, at flere unge i målgruppen får gennemført en jobgivende uddannelse.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelesscaféen er unge mellem 18 – 30 år.

Vores formål er at styrke målgruppens muligheder og kompetencer i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Plenums uddannelsescafé arbejder ud fra følgende punkter:

  • Indledende samtaler og møder
  • En individuelt tilrettelagt uddannelsesplan
  • Kortlægge borgerens kompetencer, mangler og muligheder
  • Sikre at borgerens interesser og kompetencer danner grundlag for det videre forløb
  • Præsentation af de relevante uddannelsesmuligheder
  • Tydeliggørelse af sandsynligheden for job indenfor de udvalgte uddannelser
  • Tilmelding af uddannelse
  • Rådgivning og vejledning indenfor studieliv, såsom undervisningsdeltagelse, gruppearbejde og general sparring med medstuderende.
  • Vejledning til det digitale studieliv
  • Information af indkøb af materialer

Plenum tilbyder opfølgning og hjælp til fastholdelse af uddannelsen, afhængig af den enkeltes behov.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu