Projekt digitalisering

Kendskab til den digitale verden


Projektet retter sig imod borgere med indvandrer – og flygtningebaggrund, som på grund af sprogbarrierer, manglende kendskab til IT eller andre udfordringer, ikke selv er i stand til at benytte sig af disse selvbetjeningsløsninger.

Formål

Mange selvbetjeningsløsninger er udarbejdet på baggrund af, at alle kan læse og skrive på lige fod. Og da det offentlige output i stigende grad foregår skriftligt på nettet, er det vigtigt at have fokus på denne målgruppe, så ingen bliver ladt tilbage.

Formålet med projektet er, at forsyne målgruppen med de fornødne værktøjer til at kunne begå sig i de offentlige digitale fora.

Plenum tilbyder alle indvandrere og flygtninge kursus i digitale selvbetjeningsløsninger, hvor undervisningen foregår på deltagernes modersmål. Ved at afholde kurser i digital selvbetjening hjælper vores dygtige undervisere denne målgruppe til at være selvhjulpne og giver dem i sidste instans demokratisk medindflydelse.

Under dette projekt fokuserer vi blandt andet på følgende:

  • NemID
  • Nem-SMS
  • E – boks
  • Digital Postkasse (Privat)
  • Digital Postkasse (Erhverv)
  • Borger.dk
  • Netbank
  • E – mail
  • Su.dk & ug.dk

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu