Støtteperson til forældre med

anbragte børn

Hvordan kan vi bidrage?


Der tilbydes støttepersoner til forældre med anbragte børn. Støttepersoner hjælper forældrene med at løse de problemer som har været årsag til anbringelsen. Støtten gives med henblik på at hjælpe forældrene med at varetage omsorgen for barnet/den unge ved en eventuel hjemgivelse, eller i at have samvær med barnet/den unge under anbringelsen.

En støtteperson hos Plenum er en god indgang til at give forældrene redskaber til at løse de udfordringer der tidligere har været i familien.
Vi er erfarne med at hjælpe forældrene med at rumme de oplevelser og følelser, de har i forbindelse med anbringelsen af deres barn/børn. Vi støtter forældrene til at danne en faglig indsigt i anbringelsesgrundlaget og samtidig styrke motivationen til at arbejde fremad mod en eventuel hjembringelse.

I Plenum har vi forskellige støttepersoner med bred erfaring og kendskab til anbringelsesområdet, hvilket sikrer, at den familie der arbejdes med, får en støtteperson der på forstående og anerkendende vis hjælper dem med at håndtere situationen.

En støtteperson hos Plenum kan blandt andet bidrage med følgende:

  • At styrke samarbejdet og involveringen i og omkring arbejdet med barnet/børnene
  • Hjælp til forældrene med at læse og forstå skriftligt materiale i forbindelse med anbringelsen
  • Hjælp med udredningen af spørgsmål fra kommunen
  • Deltagelse i møder med kommunen, og derefter evaluere mødet med de involverede
  • At støtte og hjælpe forældrene til at få mere kvalitet i samværet
  • At give forældre en større forståelse for barnets problemer og selve anbringelsen
  • At styrke kontakten mellem forældre og barn.
  • At sikre det optimale samarbejde med kommunen, plejefamilien eller anbringelsesstedet
  • Hjælp til selvhjælp

Vores støttepersoner giver forældrene bedre forståelse for deres barns og familiens udfordringer, og bidrager til mere overskud og større personlig styrke til at håndtere situationen ud fra barnets perspektiv.

Hos Plenum finder vi den rette støtteperson, der passer bedst til familiens kulturelle baggrund og sprogkundskaber. Vi udpeger en støtteperson der forstår familiens kulturelle baggrund og taler samme sprog, da dette skaber genkendelighed og tryghed.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu