Koordinator til den unge

Selvtillid og Samarbejde


Plenum tilbyder koordinatorordning for unge straffedømte på ungdomssanktion, hjælp og selvhjælp til, at håndtere og takle sine problemer, samt et bedre syn på sig selv og samfundet. Der fokuseres på at den unge bliver ansvarsbevidst og kommer ud af et kriminalitetsskabende mønster og lærer at stå på egne ben.

Vores koordinatorer er erfarne og har fagligt kendskab til at bidrage og støtte den unge i livets svære valg. De hjælper den unge med troen på sig selv og deres evner i livet samt stole på sig selv, trods sine tidligere uhensigtsmæssige handlinger.

Med vores koordinators hjælp vil den unge opleve en positiv rollemodel, som han/hun kan støtte sig til i den sidste del af fængselsopholdet og/eller mens den unge er under tilsyn af kriminalforsorgen.

Plenums koordinator fungerer som personlig rådgiver/koordinator som er tilknyttet gennem hele forløbet. Dette for at sikre sammenhængen i faserne og afholde møder med den unge, forældrene og andre relevante parter, med henblik på at fastholde de målsætninger der er fastlagt i handleplanen, jf. LSS § 140.

En koordinator i Plenum kan blandt andet bidrage med følgende:

  • Udarbejdelse af handleplan frem mod positiv selvstændighed
  • At hjælpe til en positiv forståelse af deres eksistens og egen værdi
  • At afhjælpe den unges apati og/eller ambivalens, så en positiv forandring muliggøres
  • Motiverende og vejledende samtaler, med det formål at tydeliggøre den unges muligheder
  • Hjælp til selvhjælp

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu