Integrationsmentor

Bliv Medborger


Forløbet henvender sig til nytilkomne flygtninge eller indvandrere med lovligt ophold. Formålet er at få den nytilkomne borger til at forstå samt begå sig i det danske samfund. Integrationsprocessen kan medføre mange udfordringer. Ved at give borgeren indsigt i danske rettigheder, kultur og forventninger hjælper integrationskonsulenten den nytilkomne med at imødekomme disse.

Vores integrationskonsulenter byder ind med personlig, sproglig og kulturel erfaring, hvilket letter integrationsprocessen. I Plenum har vi mange års gode erfaringer i arbejdet med flygtninge/indvandrere og vi er i stand til at hjælpe og støtte hen imod en ny og god tilværelse i Danmark.

Ordningen indeholder blandt andet følgende:

  • Hjælp til at komme i beskæftigelse
  • Hjælp til at komme i uddannelse
  • Forståelse for det danske samfund, normer og værdier
  • Hjælp til at overholde aftaler
  • Hjælp til at læse og forstå post fra det offentlige
  • Hjælp med kontakt til offentlige instanser
  • Støtte og struktur i hverdagen
  • Gratis tolkning og kulturformidling
  • Hjælp til selvhjælp

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu