Projekt Fonetik

Lyt og lær


SPROGLIG FORSTÅELSE – SUPPLERENDE SPROGUNDERVISNING
Vores erfaring er, at mange arbejdsgivere er villige til at hjælpe borgere med anden etnisk baggrund i gang, men har ofte svært ved at opnå det fulde potentiale af målgruppen, grundet sproglige vanskeligheder.

Plenum har derfor oprettet et supplerende sprogkursus med fonetisk tilgang på et niveau, hvor alle kan være med.

Målsætning
Målet med undervisningsforløbet er, at kursisterne bliver bedre til at:

 • Tale og forstå det dansk, der er brug for på arbejdspladsen 
 • Forstå virksomheden og den rolle, de selv har
 • Forstå de krav, der stilles på en moderne dansk arbejdsplads
 • Være med i fællesskabet med kollegerne på arbejdspladsen

Undervisningen vil foregå som gruppeundervisning med tavle og audio, samt via mundtlig øvelse, leg og udfordring, således at kursister kan omsætte den teoretiske fonetiske del af undervisningen i praktisk anvendelse.

Undervisningen vil typisk tilrettelægges, så den indeholder:

 • Forståelse af mundtlige og skriftlige instruktioner
 • Simpel kommunikation med kunder
 • Sikkerhedsforhold
 • Kvalitetssikring og –styring
 • Faglige forhold
 • Rettigheder og pligter

TEMAER FOR DEN BRANCHERETTEDE UNDERVISNING
Kursisterne kan forvente at vi løbende udvikler vores brancherettede undervisningsforløb med udgangspunkt i de sproglige krav inden for specifikke brancheområder, så de føler sig godt klædt på, når de skal ud på arbejdsmarkedet inden for deres ønskede branche. 

Under danskundervisningsforløbet fokuserer vi på disse brancher:

 • Butik/detail
 • Slagteri
 • Rengøring
 • Pleje/omsorg
 • Kantine/køkken
 • Hotel/restauration

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du at rekvivere vores produktark, så kontakt os telefonisk på (+45) 5350 0393 eller via e-mail på info@plenum.nu